Metodyka stymulowania punktów odpowiedzialnych za harmizoawnie przemiany materii oraz apetytu