Tarczyca - Metodyka stymulowania punktów odpowiadające za regualcję pracy gruczołów dokrewnych